Sameiets historie

Her finner du bl.a. sameiebrøken pr. 17.5.2014:

LITT HISTORIE: SAMEIET BAAVASSHAUGEN NORDRE

Litt historie

I 1903 ble boka «Norske gaardnavne, Nordre Trondhjems amt» utgitt, skrevet av Oluf Rygh. Samme år bestemte Frosta Dampskibsselskap seg for å utvide ruten mellom Trondheim og Frosta til Leksvik og Vanvikan på den andre siden av fjorden. Dampbåtene la til på Frostakaia, rett utenfor bryggen til K. Lund Rørleggerforretning.  Dette året dør Knut Lund, far til Mathias Bonsach, Johan, Knut Henrik og Susanne, 66 år gammel.  Knut Henrik Holtermann Lund ble født i Rissa 28. juli 1836. Han var eldste sønn til lensmann Johan Grøn Lund og Margaretha Elisabeth Schjødt Mørch Parelius.

Knut Lund overtok K. Lund etter sin far i 1903

Yngstesønnen Knut Henrik får i oppgave å lede familiebedriften etter sin far.

Det kan ha vært den økende båttrafikken på Trondheimsfjorden, som fikk de tre fiske- og fotointeresserte sønnene, som alle jobbet i familiebedriften K. Lund Rørleggerforretning, til å skaffe seg en fritidseiendom på Fosen. Det kan også være for å hedre sin far, som vokste opp i Rissa på Fosen. I 1904 kjøpte brødrene Lund eiendommen Baavashaugen Nordre, gnr 52, bnr 2, fra Aleksander Andreasen Lillehaug.

Brødrene Mathias Bonsach Nannestad Lund f. 1872, Johan Grøn Lund f. 1874 og Knut Henrik Holtermann Lund f. 1876 kjøpte eiendommen i den hensikt å nytte den til rekreasjon, fotografering og fiske. Eiendommen og den gamle seterhytta Nedigaard ble flittig brukt av de tre, deres familier og deres venner. Det var stor interesse for fiske, spesielt fluefiske etter fjellørreten. Hva de ellers gjorde kan du lese om i hyttebøkene, som ble flittig oppdatert.

Johan solgte andelen sin til Leif Sølsnæs i 1926. Knut Henrik solgte andelen sin til Mathias Bonsach i 1944.

Fra Mathias Bonsach og hans kone Marie Wilhelmine Roll, gikk to tredjedeler av eiendommen i arv til de syv barna Knut, Benedicte, Luise, (Mathias) Bonsach, Ove Christian, Else og Anne Marie, alle f. Roll Lund. Dermed arvet hvert av barna 2/21 andeler i eiendommen i 1961. Benedicte og Leif Sølsnæs, som fra før hadde 1/3 (=7/21) eierandel, økte sin eierandel til 9/21.

Eiendommen er på totalt 919 453 kvadratmeter, altså i underkant av 1000 dekar (mål).

– skrevet av Leif Andreas Sølsnæs for baavasshaugen.no 14.10.2014

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Roll Lund eiendom og familiehytte