Vannlilje i Fiskløsa

Vannlilje – Nymphaea alba eller hvit nøkkerose. Denne er fra Fiskløsa i juli. Det er lett å se hvor det karakteristiske rosemønsteret i selbuvotten opprinnelig kommer fra. Nede i høyre hjørne ses øverste del av en elvesnelle. Foto: Leif Andreas Sølsnæs, 2018.

Roll Lund eiendom og familiehytte