Opphavsrett til fotografier og bilder

Baavasshaugen.no respekterer gjeldende lover og regler for opphavsrett til fotografier og retten til eget bilde.

Les mer her: Opphavsrett til fotografier og retten til eget bilde

Kontakt hjemmesidens administrator for spørsmål knyttet til opphavsrett. E-postadresse: leifandreas@hotmail.com.

 

 

Roll Lund eiendom og familiehytte