Lenker til Matrikkelen, Grunnboken og Leksvik Kommune

Matrikkelen og Grunnboken

Lexvikens Thinglag - Lexvikens Præstegjeld 1838

Bildet over viser utdrag av matrikkelen fra 1838 – «Nordre Throndhjems Amt, Stør- og Verdals Fogderi, Lexviken Thinglag, Lexviken Præstegjeld». Her omtales eiendommen som «Buvadshaug».

Bildene under viser utdrag fra gammel grunnbok s. 235 – 240:

Gammel grunnbok - Baavashaugen Gnr 52 Bnr 1 Gammel grunnbok - Baavashaugen Nordre Gnr 52 Bnr 2

I gammel grunnbok kan vi lese at Baavashaugen Nordre Gnr 52 Bnr 2 ble fraskilt gården Baavashaugen 15.7.1874. I 1900 ble det avtalt «aarlig udvexel kr 3,43 til Lexvigens Sognepræst .. denne gaard og bruk 3.

Pkt. 3: «Eiendomshevdsstevning vedkommende denne gaard utskilt av major Bonsach Lund, direktör J. G. Lund og rörlegger K. Lund dat. 19. og 21. april … 3 mai 1926» og «Eiendommens verdi ansæt til Kr. 2500».

Pkt. 5: «Skjöte fra direktör J. G. Lund til ingeniör Leif Sölsnæs paa selgerens 1/3 denne gaard for kjøpesum Kr. 700 dat. 7/10 1926».

Pkt. 6: «Skjöte fra rörleggermester Knut H. H. Lund vedtatt av hustruen Fredrikke Lund f. Brun, til förstes bror major Bonsach Lund på selgerens 1/3 i denne gård for kjöpesum Kr. 600. Selgerens sönn, arkitekt Alf B. Lund med familie er forbeholdt flere, i skjötet nærmere spesifiserte rettigheter på eiendommen dat. 19/4 1944».

Gammel grunnbok - Baavashaugen Vestre Gnr 52 Bnr 3

Baavashaugen Nor – Matrikkelen Kartverket

Baavashaugen Nor Leksvik  – Grunnboken pr. 4. november 2014

– I den nyere matrikkelen omtales eiendommen som 1718-52/2 Baavashaugen Nor. Det står at en av bygningene, sannsynligvis Nedigård, er registret i SEFRAK og det derfor skal gjøres en lokal vurdering av kommunene dersom det blir spørsmål om å flytte eller rive deler av bygningen.

Leksvik Kommune

Leksvik Bygdealmenning og Leksvik Grunneierlag

– Sameiet er med i Leksvik Grunneierlag. Alle sameiere plikter å løse jaktkort også for jakt på egen eiendom. Jaktkort til Leksvik Bygdealmenning og Leksvik Grunneierlag fås kjøpt på Bunnpris i Leksvik. Husk at grunneierne har meget gunstige priser på sesongkort!

Leksvik Innkjøpslag

– Leksvik Innkjøpslag er et samvirkeforetak bestående av bønder i Leksvik Kommune. Sameiet kan vise til godt kundeforhold. Vår kontaktperson, Willy Lerstad, nås på tlf. 970 42 660. Snekkeren Arild Brandås nås på telefon 911 02 240.

Leksvik Kommune

Leksvik og historien

Leksvikskoene

– I 1949 ble det funnet et par hudsko under torvtaking på Langmyra ved Leksvik. Det viste seg at skoene var fra ca. år 600 e. Kr. Etter opplysning fra finneren, stod skoene pent oppstilt ved siden av hverandre i myra.

Leksviksko II

Bilde av Leksvik-skoene. Fotograf: ukjent

Høgås-slean

– På Høgåsen ble det i gamle dager laget sleder av det flotteste slaget.

Høgås-slean

«Høgås-slean» – foto Åge Roli, 1961 – bildet tilhører Leksvik Kommune

Leksvik Bygdemuseum – Ner-Killingberg

Ner-Killingberg

Ner-Killingberg. Fotograf: ukjent

Bygningen er fra 1834 og interiøret ble ferdig utsmykket i ca. 1910. Ner-Killingberg er et kulturminne som lærer oss historien om det nasjonale løftet og det politiske og kulturelle engasjementet som oppsto både i by og på bygd rundt forrige hundreårsskifte.

Kjente profiler fra Leksvik:

Andreas Hølaas (1832 – 1907) Jurist og politiker

– Gården Hølås, eller Hellåsen som den blir kalt i dagligtale i Leksvik, nevnes første gang i Aslak Bolts jordebok fra ca 1430. Hølåsen er nevnt som en av Domkirken i Nidaros sine 21 gårder i ”Lexowik” i Strinda fylke.

Hølaas Nedre 1909

Bygging av nytt fjøs på Hølaas Nedre i 1909 – Fotograf: ukjent

Odd B. Eide  (1911 – 1985) Eier av Odd B Eide Sportsvarefabrikk og opphavet til «Eide-staven».

Eide-staven

Fotograf: ukjent

– Eide startet skistavproduksjonen allerede i 1946, mens Leksvik ennå var en isolert bygd uten veiforbindelse og elektrisitet. I 1963 ble det produsert 60 000 par skistaver på fabrikken i Leksvik. I rekordåret 1974, ble det produsert hele 250 000 par. Under norgesmesterskapene på ski i begynnelsen av 1960-årene gikk 85 % av samtlige deltakere med Eide-staven. Under OL i Cortina (1956), Squaw Valley (1960) og Seefeld (1964) ble flere gullmedaljer erobret av deltakere som gikk med Eide-staven. I 1983 ble produksjonen lagt ned.

Flintheiens Gruber

På Flintheia er det forekomster av forskjellige mineraler.

NGU-rapport: malmundersøkelser ved Flintheia

Flintheiens Gruber

Fotografiet tilhører Leksvik kommune

Bare et navn?

Leksvik

– Leksvik har hatt mange navneformer opp gjennom historien. Man antar at navnet referer til elva Ljoksa eller Lexa.

Ljoksa (ca. 1200), Lexowik (1430), Lexwigh, Lexeuiken, Lexuik, Leszuickenn (ca. 1550), Lexuigenn (1590), Lexuvik, Lexviken (1838), Lexvigen (ca. 1850), Leksvik (1917)

Bygdehistorisk samling fra Leksvik – nr. 1 (Digitalt)

Lexviken: bygdehistorisk samling fra Leksvik – nr. 1

Leksvik kirke ca. 1906 - postkortLeksvik kirke på postkort fra ca. 1906. Fotograf: ukjent

Sagnet om Anders Soli som ble revet i hjel av ulv på vei kirka

Sagnet om soldat Anders Soli

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Roll Lund eiendom og familiehytte