Vannlilje i Fiskløsa

Vannlilje – Nymphaea alba eller hvit nøkkerose. Denne er fra Fiskløsa i juli. Det er lett å se hvor det karakteristiske rosemønsteret i selbuvotten opprinnelig kommer fra. Nede i høyre hjørne ses øverste del av en elvesnelle. Foto: Leif Andreas Sølsnæs, 2018.

Håndtegnet kart over Baavashaugen fra 1926

Utsnitt av Kart over Baavashaugen håndtegnet av major Bonsach Lund etter oppmålingene i 1925 og 1926.

Her finner vi igjen gamle kjente stedsnavn som Midtre Fjeldvand, Østre Fjeldvand, Sletliheia, Hovstensæter, Baavand, Luna, Fisklöisa, Baavashaug Vestre, Nordre og Östre, Atkjeikan, Garnböterskaret, Pennaslaatten, Lövlien, Giftdalen, Kaarstien og Storskaret. Fisklöislien, Öen i Fisklöisa og Markussæter er også nevnt. Andre viktige navn som Lillejuvand, Brurstien, Mærkesdalen, Kvennabekken, Garnböterheia og Sjursletheia/Raaheia har ikke kommet med. Foto: Leif A. Sølsnæs, 2018.

Roll Lund eiendom og familiehytte