Vannlilje i Fiskløsa

Vannlilje – Nymphaea alba eller hvit nøkkerose. Denne er fra Fiskløsa i juli. Det er lett å se hvor det karakteristiske rosemønsteret i selbuvotten opprinnelig kommer fra. Nede i høyre hjørne ses øverste del av en elvesnelle. Foto: Leif Andreas Sølsnæs, 2018.

Håndtegnet kart over Baavashaugen fra 1926

Utsnitt av Kart over Baavashaugen håndtegnet av major Bonsach Lund etter oppmålingene i 1925 og 1926.

Her finner vi igjen gamle kjente stedsnavn som Midtre Fjeldvand, Østre Fjeldvand, Sletliheia, Hovstensæter, Baavand, Luna, Fisklöisa, Baavashaug Vestre, Nordre og Östre, Atkjeikan, Garnböterskaret, Pennaslaatten, Lövlien, Giftdalen, Kaarstien og Storskaret. Fisklöislien, Öen i Fisklöisa og Markussæter er også nevnt. Andre viktige navn som Lillejuvand, Brurstien, Mærkesdalen, Kvennabekken, Garnböterheia og Sjursletheia/Raaheia har ikke kommet med. Foto: Leif A. Sølsnæs, 2018.

Alexander Andreassen Lillehaug og kua Helgelin på Høgåsen

Utsikt fra Høgaasen mot de gamle setrene med låver og fjøs på Baavashaugen: Nedigård, Opi og Austi (Grumdalssetra). Legg merke til kua med det karakteristiske spraglete skinnet som er typisk for Leksvik-rasen.  Alexander Andreassen (Kopreitgrind) Lillehaug sitter med trauget på fanget. Hønene går fritt på tunet. Alexander (f. 27.09.1862) er sønn av Kristianna Arntsdatter Kopreitan Feren-nedre og nevø av Ole Arntsen Feren-nedre, som kjøpte Baavashaugen i 1874. Alexander var gift med Ingeborg Anna Kristoffersdatter og hadde to barn, Ingeborg Martha og Karl Alfred. (Foto: K. Lund, 14. august 1904)

«Høsten 1903 lagdes det friske planer af Bonsach & Knut Lund om at skaffe seg en fiskehytte i Lexviken. Man tenkte først at kjøbe en tomt paa en sætervold og bygge nyt hus. Tomt blev udseet paa eller i nærheden af Baavashaugen. Nytaar 1904 foretog B & K. L. en rekognoseringstur sammen med Alexander Lillehaug, og da fik man den lyse ide, da reisen dertil var billig, at kjøbe hele stasen, hvorved man fik hus, ganske brugbart, med stor eiendom, forholdsvis billig. Samme dag var sagen afgjort og Johans tilfald fik man strax, hvorved de tre brødre Lund blir eiere til Baavashaugen. I løbet af vaaren blir planer til udbedring af huset laget. Efter St. Hans fik man omsider arbeidet gjort og Johan Grön Lund & frue Marie Schelven (f. Munthe-Kaas) flyttede ind 8/7 sammen med Hartvig Munthe-Kaas (Maries yngre bror), for at være der en tid. Videre se dagbogen!» – fra innledningen til hytteboka, 1904

Roll Lund eiendom og familiehytte