Sameiebrøken pr. august 2018

 

Sameiebrøken etter tinglysing av eiendomsoverdragelsen fra Torild og Ellen til Eva, Leif Marius, Leif Andreas, Tore og Arne 1. august 2018.

Roll Lund eiendom og familiehytte